გაჩუმების სია

თამაში თარიღი ტიპი მოთამაშე ადმინისტრატორი მიზეზი ვადა
2022-07-27 Luke supergeneral Trolling
1 საათი
2022-07-27 SH1XA Админ снят Dazianebuli/Shemawuxebeli Mic სესია
2022-07-26 1992 Админ снят Uxamsi Leqsika
მოხსნილი
2022-07-26 1992 Админ снят Uxamsi Leqsika
მოხსნილი
2022-07-26 DJ Админ снят Trolling
1 საათი
2022-07-25 SANDRO!!! supergeneral Spam in chat/voice
30 წუთი
2022-07-25 彡S C O R P I O... supergeneral Spam in chat/voice
30 წუთი
2022-07-25 SH1XA Админ снят Dazianebuli/Shemawuxebeli Mic
1 საათი
2022-07-25 otxtvala revaz... supergeneral Spam in chat/voice სესია
2022-07-25 Japara supergeneral Spam in chat/voice სესია
2022-07-25 Japara supergeneral Spam in chat/voice
მოხსნილი
2022-07-24 revazaaa supergeneral Other
30 წუთი
2022-07-24 shono supergeneral Other
მოხსნილი
2022-07-24 shono supergeneral Other
მოხსნილი
2022-07-24 zeusam shesca ... supergeneral Other
სამუდამო
2022-07-24 zeusam shesca ... supergeneral Other
სამუდამო
2022-07-24 zeusa. CONSOLE Spam in chat/voice
სამუდამო
2022-07-24 zeusa. CONSOLE Spam in chat/voice
სამუდამო
2022-07-22 zаddy Админ снят Uxamsi Leqsika
30 წუთი
2022-07-22 Zaddy Админ снят Uxamsi Leqsika
მოხსნილი
2022-07-22 Luke Админ снят Other
30 წუთი
2022-07-22 Zaddy CONSOLE Muted through BaseComm natives სესია
2022-07-22 DABNEULI Админ снят Spam in chat/voice
მოხსნილი
2022-07-22 Natuka Админ снят Spam in chat/voice
30 წუთი
2022-07-22 Natuka Админ снят Spam in chat/voice
30 წუთი
2022-07-22 Dachi CONSOLE Muted through BaseComm natives სესია
2022-07-22 ordona supergeneral Spam in chat/voice
30 წუთი
2022-07-21 Natuka Админ снят Spam in chat/voice
30 წუთი
2022-07-21 798 Админ снят Spam in chat/voice
1 საათი
2022-07-20 Mista Fartalot supergeneral Trolling
1 საათი