გაჩუმების სია

თამაში თარიღი ტიპი მოთამაშე ადმინისტრატორი მიზეზი ვადა
2022-07-08 Beast CONSOLE `?a?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-07-08 saba CONSOLE `?a?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-07-08 《♡LUK SON♡》 CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-07-08 Luke CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-07-08 Shavlego Umadl... CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-07-08 Грузин CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-07-08 PomidorMeni Админ снят
30 წუთი
2022-07-08 PomidorMeni supergeneral Spam in chat/voice სესია
2022-07-08 mkvdari Legion... CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-07-08 GoDHAnD ;) CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-07-08 Luke CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-07-08 bo bo you need... CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-07-08 Gamre CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-07-08 Shavlego Umadl... CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-07-08 lukaa CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-07-08 khvedela CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-07-07 udedisfuckines... CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-07-07 zeusa. CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-07-07 ℕa CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-07-07 depresiuli bal... CONSOLE `?a?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-07-07 lukaa CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-07-07 DABNEULI CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-07-07 "SHEESHHHH... CONSOLE `?a?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-07-07 mkvdari Legion... CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-07-07 zeusa.x27 CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-07-07 Grimm CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-07-07 mkvdari Legion... CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-07-07 Tsobeee CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-07-07 Grimm CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-07-06 そのシャリンガン CONSOLE 6^7_Anti Mic Spam
5 წუთი