გაჩუმების სია

თამაში თარიღი ტიპი მოთამაშე ადმინისტრატორი მიზეზი ვადა
2022-05-13 _See_ CONSOLE h?i?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-05-13 ⚛PAIN⚛ (OKIN) ... CONSOLE a?b?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-05-12 Mr.zeusa. CONSOLE h?i?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-05-12 aspana CONSOLE Muted through BaseComm natives
მოხსნილი
2022-05-12 I Like - Henta... CONSOLE h?i?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-05-12 joni sinsi CONSOLE h?i?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-05-12 Oliver CONSOLE h?i?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-05-12 WHITE_BOY CONSOLE h?i?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-05-12 guliashviligig... CONSOLE c?d?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-05-12 h CONSOLE c?d?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-05-12 guliashviligig... CONSOLE c?d?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-05-12 guliashviligig... CONSOLE c?d?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-05-12 revaza CONSOLE h?i?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-05-12 HoRnY Tsboee CONSOLE h?i?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-05-12 TSIKO CONSOLE c?d?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-05-12 guliashviligig... CONSOLE c?d?Anti Mic Spam
მოხსნილი
2022-05-12 ⚛PAIN⚛ (OKIN) CONSOLE c?d?Anti Mic Spam
მოხსნილი
2022-05-12 guliashviligig... CONSOLE c?d?Anti Mic Spam
მოხსნილი
2022-05-12 TSIKO CONSOLE c?d?Anti Mic Spam
მოხსნილი
2022-05-12 ??????????????... CONSOLE c?d?Anti Mic Spam
მოხსნილი
2022-05-12 guliashviligig... CONSOLE c?d?Anti Mic Spam
მოხსნილი
2022-05-12 ??????????????... CONSOLE a?b?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-05-12 revaza CONSOLE h?i?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-05-12 BaBUNa CONSOLE a?b?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-05-12 $Mentaliteti$ CONSOLE h?i?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-05-12 ⚛PAIN⚛ (OKIN) CONSOLE c?d?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-05-12 chankve ♪ ♫ ♪ CONSOLE c?d?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-05-11 ikksonik22 CONSOLE Uxamsi Leqsika
1 საათი
2022-05-11 ikksonik22 CONSOLE Uxamsi Leqsika
1 საათი
2022-05-11 andada CONSOLE Spam in chat/voice
30 წუთი