გაჩუმების სია

თამაში თარიღი ტიპი მოთამაშე ადმინისტრატორი მიზეზი ვადა
2022-04-26 Gilgameshi30 CONSOLE `?a?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-04-26 Alexander CONSOLE `?a?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-04-26 Burchu CONSOLE ^?_?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-04-26 Burchu CONSOLE ^?_?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-04-26 KOKAIA CONSOLE ^?_?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-04-26 wild Nika geor... CONSOLE `?a?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-04-26 Burchu CONSOLE )M*NAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-04-26 levi S1mple CONSOLE `?a?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-04-26 Michael CONSOLE )M*NAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-04-25 SpiderEdy CONSOLE )M*NAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-04-25 Alexander CONSOLE `?a?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-04-25 TYVNAIZERI CONSOLE )M*NAnti Mic Spam
მოხსნილი
2022-04-25 aspana CONSOLE `?a?Anti Mic Spam
მოხსნილი
2022-04-25 TVITON CHIA Админ снят -15
1 საათი
2022-04-25 MihaHamodi Админ снят Spam in chat/voice
2 საათი
2022-04-25 MihaHamodi Админ снят Spam in chat/voice
2 საათი
2022-04-25 levi S1mple CONSOLE ^?_?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-04-25 A-K CONSOLE `?a?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-04-25 30fps CONSOLE )M*NAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-04-25 BURNA CONSOLE Musika Voiceshi
30 წუთი
2022-04-25 ❃Qutaiseli Biw... CONSOLE )M*NAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-04-25 MoOnStEr_Yt CONSOLE ^?_?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-04-25 levi S1mple CONSOLE ^?_?Anti Mic Spam
5 წუთი
2022-04-25 revaza CONSOLE )M*NAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-04-24 ➡ The Ghost CONSOLE 'K(LAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-04-24 mowove_mowowni... CONSOLE 'K(LAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-04-24 Michael CONSOLE 'K(LAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-04-24 fallena CONSOLE 'K(LAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-04-24 Rat exSA CONSOLE 'K(LAnti Mic Spam
5 წუთი
2022-04-24 ᴀᴍᴀᴛᴇʀᴀsᴜ CONSOLE 'K(LAnti Mic Spam
5 წუთი